Christellas blogg

Christellas blogg

Om bloggen

På den här bloggen kommer vi att lägga ut bilder och berätta om vår löpande verksamhet.

Vårens tema (Perstorp)

PerstorpSkapad av Christella 2014-03-01 11:56

Planering VT 2014

Terminens tema kommer att vara våren, vilket är ett brett tema fyllt av möjligheter och variationer!

Eftersom min verksamhet är nystartad och jag och barnen ännu inte känner varandra, kommer jag förstås att utveckla och förändra planeringen utifrån barnens förutsättningar, önskemål och intresse efter hand.

Inledningsvis kommer vi att prata om våren under våra samlingar. Vad vet vi om våren? Vad vill vi veta mer om? Detta gör vi för att ta reda på vilka kunskaper barnen redan har och för att kunna utgå ifrån deras förförståelse och intressen.

Genom olika arbetssätt och genom att använda våra olika sinnen följer vi årstidernas skiftningar. Rörelse, rytmik, språk, skapande och naturupplevelser lägger grunden för barnens utveckling och lärande. Exempel på aktiviteter kan t.ex. vara sagor, sånger, rim & ramsor, måla, så & plantera, skogsutflykter eller arbeta med almanackan och vårens högtider.

Eftersom barngruppen består av barn i olika åldrar, kommer förstås arbetet med temat att varieras och anpassas utifrån det enskilda barnet. För mig är barnets nyfikenhet och intresse en viktig grund i verksamheten. Genom ett forskande och upptäckande arbetssätt lär vi oss mera och våren, samtidigt som vi har roligt.

/Marie (Perstorp)  • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post136
« Föregående