Christellas blogg

Christellas blogg

Om bloggen

På den här bloggen kommer vi att lägga ut bilder och berätta om vår löpande verksamhet.

Temautvärdering ht -18

KungälvSkapad av Christella 2018-12-19 19:27
I höst har vi jobbat utifrån temat ”Värdegrunder”. Eftersom min barngrupp utökats med tre nya dagbarn under terminen så har väldigt mycket tid och energi fått läggas på att jobba ihop gruppen. Vi har pratat mycket om hur man är en bra kompis, hur man behandlar den som är yngre än en själv, hur man bemöter den som är ny och osäker, hur viktigt det är att hjälpa varandra, lyssna på varandra, dela med sig, vänta på sin tur osv. Vi har övat på att samarbeta genom att t ex baka tillsammans, lägga pussel och bygga höga torn av klossar där alla fått känna sig delaktiga utifrån sina förutsättningar och förmågor. Vi har sjungit sånger och läst böcker om hur vi alla är lika viktiga och värdefulla oberoende av hur vi ser ut, åldersskillnader, vad vi kan/gillar/presterar och oberoende av var vi kommer ifrån. När konflikter uppstått har vi fått jobba mycket med förmågan att sätta sig in i den andres situation och känslor och öva på att be om förlåtelse. Allt detta arbete syftar till att varje barn ska känna sig tryggt, värdefullt och älskat. Utöver detta har vi varit på öppna förskolan, pysslat, gjort utflykter, lagat mat tillsammans, lekt på lekplatser och givetvis julmyst nu sista veckorna. Önskar alla en god jul! Susanna Giselsson.

 • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post388

Tema värdegrund ht-18

UddevallaSkapad av Christella 2018-12-18 21:57

Höstens tema, värdegrund har varit riktigt inspirerande och utmanande.

Det är ju något vi ständigt arbetar med i vardagen men nu fokuserat extra runt.

Vi har varit ute mycket i naturen och pratat om vårt ansvar för naturen och djuren. Vi har pysslat, utforskat och lekt tillsammans. Många roliga sammarbetsövningar har vi fått till.

Vi har besökt biblioteket och lånat böcker som jag läst högt och barnen själva läst.

Varit på museet och lekt vid båten tillsammans. Samt funderat på hur värdegrunden var då och nu.

Skapat grattis och farsdag kort med värdegrundsord.

De barnen som nyttjar nätet själva hemma har fått utmaningen att söka upp 10 förebilder. Vi har pratat om vad dessa förmedlar, syftet, bra eller mindre bra budskap? Väldigt intressant att höra barnens olika synvinklar på detta. Då har vi kunnat prata om viktiga saker att tänka på och att prata med vuxna om saker som sker på nätet. Använt information ifrån rädda barnen. Lärt oss låten: Stopp min kropp.

Vi har bakat och lagat mat tillsammans.

Känner att barnen tänker lite extra nu på hur de är emot varandra. Å några tänker extra på hur viktigt och bra det känns när man sagt förlåt efter ett bråk.

Ilska, att bli arg, varför man blir arg och att det är bra att ha en plan på hur man ska kunna lugna ner sig. Utan att göra något tokigt innan. Där har jag fått positiva resultat berättade för mig. Underbara barn.

Vid vår julpysselavslutning fick barnen pyssla tomtar, kransar, granar, kulor mm. Vi träffade då en hemlös kvinna. Detta möte fick några barn att fälla en tår, en började skratta och sen fundera. Detta möte har vi kunnat prata mycket om och barnen har köpt en julklapp som ska lämnas till henne via kyrkan.

Värdegrundsarbetet fortsätter dagligen i vårt viktiga arbete och så även framöver.

Vi har haft en avslutning för de yngre barnen med luciatåg i ”vår” öppnaskogsgläntan och de äldre har gjort pepparkakshus och åkt pulka. Med korvgrillning och varmchoklad.

Önskar alla en god jul
Maria Möller i Uddevalla. • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post387

Temautvärdering HT 2018

UddevallaSkapad av Christella 2018-12-16 17:45
Höstens tema har varit Värdegrund, men vi kallade det för "Ta hand om varandra och ta hand om dig själv!" då det var detta vi fokuserade på i vår grupp. Mycket har vi hunnit med, vi har bl.a:

* gjort utflykter till skogen, stranden och lekplatser, där vi gjort samarbetsövningar och haft mycket fri lek

* skrivit, målat och pysslat ihop en bok bl.a. om vad man är bra på, hur man är en bra kompis, uppmuntrande och bra saker att säga till andra - och till sig själv!

* pratat om och tittat i en bok om Barnkonventionen, även gjort olika pyssel och övningar hämtade från materialet "Barnkonventionen i en låda"

* sett små filmer om vänskap

* gått till biblioteket och lånat böcker på temat vänskap, självbild och självförtroende

* pysslat och bakat för att göra någon glad!

Som Julmys blev det egengjort fika, skattjakt och sagostund och så fick alla den bok vi gjort med bilder de målat samt lite foton från terminen.

Vi har haft en trevlig termin! /Lisa • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post386

Temautvärdering ht 18

KungälvSkapad av Christella 2018-12-16 15:03
Vi har jobbat med värdegrunden o det är något vi alltid jobbar med i vår grupp. Men vi har lyft fram det lite extra i höst genom att vi har pratat mycket om hur vi behandlar varandra o hur man är en bra kompis. Vi har fokuserat mycket på att lära oss säga förlåt både barnen sinsemellan men även att jag som vuxen kan säga förlåt till ett barn. Vänta på vår tur är något som inte är så lätt men det har vi övat på. Vi har läst böcker som handlar om hur man är en bra kompis o barnen har fått berätta hur man kan vara en snäll kompis. Till fars dag fick de stora göra en bok till sin pappa med fina ord om pappan o de mindre gjorde tavlor. Detta jobb om värdegrund fortsätter hela tiden o jag hoppas att mina barn känner att de är lika mycket värda o älskade som alla andra. Trevlig helg på er alla! Katarina🎅

 • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post385

Temautvärdering HT 2018

PerstorpSkapad av Christella 2018-12-15 22:42

Under terminen har vi arbetat med temat ”värdegrund”.

Vi har pratat mycket om hur vi vill vara mot varandra för att alla ska trivas och må bra i gruppen. Vi har haft många diskussioner om hur en bra kompis bör vara.

Vi har läst sagor och tittat på film som berört temat.

Vi har lyft fram varandras likheter och olikheter och konstaterat att alla är lika mycket värda och att alla behövs.

Vid något tillfälle har vi arbetat med teater och rollspel, vilket har varit ett bra sätt att lyfta fram och synliggöra olika viktiga budskap inom temat.

Värdegrund är ett tema som vi ständigt arbetar med på olika sätt i verksamheten i vardagen. Terminens arbete har varit nyttigt och berikande på många sätt och barnen har utvecklats på flera sätt. De har blivit mer medvetna om sin egen roll och fått en större förståelse för att alla behöver vara delaktiga och ta sitt ansvar för att skapa trivsel och kamratskap i gruppen.

Vi har haft en fin termin tillsammans!

/Marie & Pia, Perstorp

 • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post384

Temautvärdering HT 2018

UddevallaSkapad av Christella 2018-12-14 14:41

Höstens tema var ”värdegrund”

Vi har gjort olika samarbetsövningar och utvecklat förmågan, att fungera både i grupp och enskilt.

Vi har tränat på att visa hänsyn och respekt (att vara kompisar, säga förlåt, ställa upp, trösta, lyssna…).

Vi har förstått en del av hur berikande det är, att vara olika och att vi kan stötta och lära av varandra (gjort kollage, besökt äldre…).

Vi har gjort en liten bok, sett film, läst böcker, pratat, lekt, lagat mat och bakat tillsammans!

Fridfull Jul!

Monica • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post383

Temaplanering ht -18

KungälvSkapad av Christella 2018-09-04 17:42
Höstens tema "Värdegrunder" är ständigt aktuellt i vårt arbete och barnen och jag jobbar alltid med detta på ett eller annat sätt under våra dagar tillsammans. Det är viktigt att alltid visa respekt för andra människor, dela med sig, vänta på sin tur, vara hjälpsam och på olika sätt se och ta hand om varandra. Det är viktigt att barnen får lära sig att vi alla är olika men precis lika värdefulla.

Det finns många bra barnböcker att läsa på detta tema och barnen älskar ju våra sagostunder. Vi kommer även sjunga sånger som handlar om allas lika värde. I vår dockvrå finns dockor med olika utseende och hudfärg. Vi kommer som vanligt åka till öppna förskolan och träffa andra barn och vuxna. Detta är utmärkta tillfällen att jobba just med detta att dela med sig, invänta sin tur och visa vänlighet och respekt.

Utöver detta kommer vi som vanligt leka, göra utflykter, pyssla, måla och laga mat tillsammans.

Av Susanna, Kungälv. • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post382

Tema värdegrund HT 2018

PerstorpSkapad av Christella 2018-09-02 22:08
Vårt tema under höstterminen är värdegrund. Det är ett viktigt tema, som vi arbetar naturligt med i vardagen. Vi kommer bl.a att fundera över och arbeta mycket med hur man är mot varandra och hur man är en bra kompis och medmänniska. Det finns en hel del material att använda i ämnet, kanske kommer vi att jobba med något av dem. Vi kommer att ha en grovplanering för terminen, men vart det hela landar kommer till stor del att bero på barnen och vilken riktning arbetet tar. Vi vill att barnen ska upptäcka sina egna och andras starka sidor och egenskaper, därför kommer vi på olika sätt att använda oss av övningar och aktiviteter som uppmuntrar och lyfter fram detta. Vi ser fram emot en härlig höst tillsammans! /Marie och Pia

 • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post381

Tema värdegrund ht 18

KungälvSkapad av Christella 2018-08-31 16:44
Höstens tema värdegrund är en viktig del i vårt arbete med barnen. De ska lära sej att alla är lika mycket värda. Vi ska gå till biblioteket o se om vi hittar böcker om detta tema som vi sedan kan prata om. Jag ska se om vi kan hitta något material som vi kan arbeta med som handlar om deta tema. Försöka få barnen att förstå att vi alla är olika o att vi kan olika saker o att det är viktigt att vi hjälper varandra. Låta barnen baka eller måla eller något annat pyssel som de sedan ska ge bort för att glädja någon annan, lära dem att det är kul att glädja andra. De ska få göra små tavlor med snälla ord om varandra. För de mindre barnen blir det övningar på att kunna vänta på sin tur o att de ska vara snälla mot varandra o hjälpas åt med vissa saker. Förutom tema arbete blir det öppna förskolor o små utflykter o säkert mer som vi kommer på under höstens gång. Trevlig höst😀 Katarina

 • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post380

Tema Värdegrund HT 2018

UddevallaSkapad av Christella 2018-08-31 11:04
Höstens tema är "Värdegrund" och i vår grupp kommer vi utgå mycket från barnkonventionen. Barnen får lära sig vilka rättigheter de har och samtidigt att alla andra barn också har samma rättigheter samt att barn är lika mycket värda oavsett olikheter.

Vi kommer:
- Göra övningar och pyssel från materialet "Barnkonventionen i en låda" från Unicef
- Reflektera och pyssla utifrån frågan "Hur är man en bra kompis?" Bla använda material från Bamse
- Låna böcker från Biblioteket och se små filmer - om olikheter och om vänskap
- Pyssla och baka saker för att uppmuntra och göra någon glad
- Spela spel, leka och göra samarbetsövningar där vi tränar på att visa hänsyn, hjälpas åt, turas om, dela med oss, peppa och uppmuntra varandra etc.

Vi ser fram emot en härlig höst tillsammans!

Lisa Björling

 • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post379

Temaplanering HT-18

UddevallaSkapad av Christella 2018-08-27 21:56

Värdegrund.

Upplever att vi får möjligheten att arbeta extra mycket med detta "temat" när vi har små barngrupper och finns där det händer.

Vi kommer gå till biblioteket och låna böcker. Om detta tema finns många bra böcker.

Prata om vad barnen tänker som viktiga värdegrunds ord. Skapa en värdegrundstavla utav dessa ord.

Barnen som är äldre och nytjar musically eller youtub ska få uppdrag att leta reda på 10 olika förebilder med fina budskap och vad är budskapet? Så ska vi pratat och fundera om detta.

Pyssla med värdegrundsord genom att skapa loppa.

Skriva och måla i en blomma. Hur är en bra kompis?

Så ska vi försöka skapa ett pussel. Alla passar in.

Så får vi se vad för spännande barnen kommer på under resans gång.

Passande tema såhär i valtider också.
Härligt att komma igång igen// Maria Möller • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post378

Tema HT 2018

UddevallaSkapad av Christella 2018-08-27 16:43

Tema Värdegrund!

Vi vill genom olika samarbetsövningar:

*utveckla förmågan, att fungera både i grupp o enskilt

*lära oss hänsyn o respekt för varandra

*förstå hur berikande det är, att vara olika o att vi kan stötta varandra o lära

av varandra

Vi vill göra kollage (olikheter), se filmer, läsa böcker (ställa frågor), leka, laga

mat o baka!

Monica

 • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post377

temautvärdering vår 2018

KungälvSkapad av Christella 2018-06-28 23:26
Temautvärdering
Vi har vistats mycket ute i naturen, tittat och undersökt när naturen "sover" och när den vaknade till och började växa. Vi har plockat blommor, stenar, pinnar och nu i slutet av terminen även lite bär. Blommorna hamnade i vasen istället för i en bok som tanken var från början. Men vi har letat upp vad blommorna heter och även lite trädnamn. Blomintresset har växt enormt :)

Vi har även sett en del djur när vi varit ute. Insekter, rådjur, fiskar, fåglar, larver och maskar osv. Vi har pratat mycket om det, och många gånger kommer ämnet tillbaka. Tex starka myror och sniglar i sina hus.

Barnens intresse för blommor och små djur tycker jag har växt mycket, de hittar själva och frågar mycket. Det har varit roligt att arbeta med.

Camilla

 • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post376

Temautvärdering vt -18

KungälvSkapad av Christella 2018-06-27 21:42
Vad har vi gjort? Vi har pratat om våra fyra årstider och funderat över hur naturen förändras på olika sätt under året. Av naturliga skäl har vi mest jobbat med våren. Vi har pratat om vad som händer ute i naturen när solen och värmen återvänder, sett hur frön fått gro och växa upp till stora plantor och även pratat en del om insekternas betydelse som pollinerare. De barn som har velat vara med i plantering och skötsel av växterna har fått det. Utöver detta har vi som vanligt målat och pysslat mycket, varit på öppna förskolan, sjungit, lekt, läst böcker, spelat spel, jobbat med läxor och varit på en och annan utflykt.

Dessa aktiviteter, spel, sånger och böcker har i stor utsträckning handlat om vår natur på ett eller annat sätt. Denna termin har vi gärna åkt upp till Fontin, ett fint naturområde här i Kungälv med fina promenadslingor med enkla faktatexter om djur och växter utsatta längs vägen. Där finns också en mycket uppskattad lekplats och en liten sjö där vi matat ankor och tittat på grodyngel. Då har vi alltid haft med oss lunch och haft picknick i det gröna.

Vad har vi lärt oss? Vi har lärt oss i princip det som jag skrivit om ovan. De större barnen kan ju mycket medan de yngre barnen givetvis fått hämta in kunskap på sin egen nivå.

Av Susanna Giselsson • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post375

Naturtema vt-18

UddevallaSkapad av Christella 2018-06-18 23:10

Naturtema.

Perfekt tema för oss som älskar vara ute i vår härliga natur.

Denna vår har vi fördjupat oss extra i insekter och olika djur i vår vackra natur. Så lupp, böcker och lite google har vi nyttjat.

Vi har jämfört när vårtecknen visade sig i år med föregående år.

Vi har haft en snörik vinter och hunnit med häst och släde, pulka, skridskor, längdskidor, skapat i is, snö och naturmaterial vi funnit.

Vi har plockat 3 skräp om dagen, oftast blir det ju tyvärr mera då det slängs så otroligt mycket rätt ut i vår natur.

Vi har besökt naturreservat och vandrat bland blåsippor i olika nyanser…..tänk att det finns vita och rosa blåsippor.
Varit på konstvandring mellan Naturskolan på Åleslån och Hällerstugan.

Vi har gått Hitta vilse promenad vid Krokestugan och cyklat en tipscykling med frågor om allemansrätten.

Då sommaren kom hastigt, har vi hunnit med strandeftermiddagar i fantastiskt sommarväder.
Vi har skapat strand tavlor och haft det tipp topp.

Vi har även besökt Havets hus i Lysekil.

Önskar alla en fantastisk sommar

// Maria ”Skogsmulle” Möller • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post374

Temautvärdering VT 2018

PerstorpSkapad av Christella 2018-06-17 19:55
Terminens tema har varit ”naturen”. Vi har fokuserat mycket på lek, upplevelser och upptäckande. Vi har gjort utflykter i närområdet och lärt oss mer om djur, växter och miljö. Vi har använt naturen som lekplats och utforskat allt levande som finns där. Vi har en damm i närheten, där det finns flera olika sorters fåglar. Det har varit spännande att lära sig mer om djurens liv, flyttfåglar osv. Vi har hittat fågelbon och sett fågelungar. Vi har även sett massor av småkryp, grodor och annat. I naturen finns även massor med skräp. Detta har vi samlat ihop och kastat på rätt ställe. Detta har bidragit till att barnen lärt sig mer om djur och natur och utvecklat sin förmåga att visa hänsyn till och omtanke om vår miljö. /Marie och Pia, Perstorp

 • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post373

Temautvärdering vt 18

KungälvSkapad av Christella 2018-06-17 17:58
Vi har varit ute mycket och kollat hur naturen har vaknat till liv. Hur den förändras med alla färger när det börjar blomma o hur träden blir gröna. Vi har också lärt oss namnen på olika träd o blommor. Vi har spanat in myrstackarna o hur de små myrorna kämpar för att bygga dessa stackar...maskarna har också varit spännande att se på😀 Vid havet plockade vi fina stenar o snäckor o vi kollade på krabbor. Hästar kossor o små lamm har vi också varit o hälsat på. Här hemma har vi sått rädisor o morötter mm som vi följer hur de växer. Utöver temat har vi varit på öppna förskolor,pysslat,gjort små utflykter o sjungt mycket. Trevlig sommar😎 Katarina

 • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post372

Temautvärdering VT 2018

UddevallaSkapad av Christella 2018-06-16 01:21
Vårens tema har varit Natur och vi har fokuserat på träd och på fåglar och djur som lever i och vid träden. Mycket har vi hunnit med, vi har bl.a:

* gjort utflykter till skogen, där vi letat djurspår, lekt lekar, fikat och träffat Ugglan Ho som berättat och läst bok om skogens djur.
* plockat upp skräp i naturen och pratat lite om allemansrätten
* varit fågelskådare med kikare och fågelboken med oss ute i naturen
* målat och pysslat träd, fågelbon, fåglar, ekorrar...
* sett små filmer där vi lärt oss mer om djur som älg, räv, myra, snigel...
* gjort utflykter till stranden och till lekplatser
* läst böcker om Plupp och Kråke där vi lärt oss mer om skogens djur
* bakat kakor - både ugglor och ekorrar blev det :)


Som sommaravslutning blev det gofika med kakorna vi bakat, skattjakt med fågeltema och besök av Ugglan Ho och så fick alla en bok med alla bilder de målat samt lite foton från terminen.

Glad Sommar! /Lisa i Uddevalla • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post371

Temautvärdering VT 2018!

UddevallaSkapad av Christella 2018-06-14 21:51

Vårens tema ”natur” har lärt oss mycket om havet, trädgården, ladugården, sopsortering…!

Vi har b. la:

* studerat havet, då det var isbelagt, samt öppet vatten, där vi undersökte med hov

* byggt o lekt i en hinderbana av naturmaterial

*tränat på, att urskilja fågelläten, spår av djur o studerat myrstacken

*sått, planterat, vattnat… (tomater, meloner, äpplen, amerikanska blåbär, potatis…)

*läst böcker o sett filmer om myran, ekorren, kattugglan…

*gjort kollage med bilder, musslor, pinnar, stenar…

*besökt en biodling, ett växthus, en mjölkgård, Emaus lantgård, samt Bohusläns museum

*sorterat sopor o pratat om varför vi gör det…

Trevlig sommar smiley!

Monica • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post370

Temautvärdering VT 2018

UddevallaSkapad av Christella 2018-06-14 11:48
Vårens tema var "Natur".

Vi har:
- varit mycket utomhus i naturen
- pratat om namn på djur och växter
- pressat blommor
- läst från ett intressant djurbildlexikon
- tittat på två filmer om bin och om djur i havet

- gjort ett "naturalfabete" (vi lyckades inte med D, I, Q, U, X, Y, Z, Ä och Ö)


- "håvat" i havet

En av våra fångster var den här ca 20 cm långa havsborstmasken. Vid samma tillfälle såg vi även en mink springa över stranden och simma iväg i vattnet.

I tisdags hade vi sommarfest på stranden med ett naturkryss, fika och lek. Vi har haft roligt och har lärt oss mycket nytt om djur och natur!

/ Åsa i Uddevalla • Kommentarer(0)//blogg.christella.se/#post369
Nästa »